Za dodatne informacije pozovite: +381 (0)32 356 973

O NAMA

Fabrika alata je proizvođač alata za obradu drveta u našoj zemlji, a istovremeno je najspecijalizovani, jer u svom programu ima samo mašinske alate za finalnu obradu drveta i usitnjavanje drveta.

Ova specijalizovanost omogućila nam je da za finalnu obradu drveta osvojimo sve vrste alata sa izuzetkom lanaca za "ketenfrezere" tako da danas možemo reći da nema alata koji koristi industrija nameštaja, građevinske stolarije, galanterije, parketa, iver i lesonit ploča, a da ga sa uspehom nismo radili.

Naša specijalizovanost, između ostalog, omogućila namje da kvalitet naših alata i njihovi rokovi isporuke budu na zavidnom nivou. Najbolji dokaz ovoj tvrdnji jeste činjenica da veliki broj vodećih drvnih industrija radi našim alatima.

Visok procenat specijalnih alata u našim isporukama , uslovljen ekskluzivnošću prozvoda naših kupaca, takođe je ilustrovan podatak nivoa naše proizvodnje.

Naša fabrika je izgrađena 1990. godine. U ovom, za ovakvu proizvodnju kratkom periodu poslovanja, presla je, može se slobodno reći, veoma dug put. Počev od izrade najprostih alata,fabrika se do danasrazvila u stabilnog proizvođača koji se već godinama uspešno nosi, ne samo sa domaćom, već i sa evropskom konkurencijom. Fabrika je tako savladala ni malo lak put - put pun iskušenja i velikih teškoća. Teškoće su, pored problema vezanih za tehnološko osvajanje proizvodnog programai nedostatak finansiskih sredstava , najvećim delom nastajale zbog toga što je uvoz alata u čitavom ovom periodu bio slobodan, a naših osnovnih sirovina ograničen (na režimu) pa je vrlo često dolazilo do neopravdanog uvoza alata iz našeg proizvodnog programa.